zvláštní poděkování
Volný.cz

Půvab všedního dne - Norbert Grund

Čtyři koupající se dívky (Norbert Grund)

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Nejen Marie Terezie ale také její ne tak proslulý současník, pražský rodák malíř Norbert Grund (1717 – 1767) slaví letos své třísté narozeniny. Norbert Grund zemřel shodou okolností v roce rovněž zakončeném sedmičkou, jeho jubileum je tedy dvojnásobné a poskytuje dostatečně silný podnět pro uspořádání výstavy. Od těch předešlých již uplynula značná doba ( roce 1967 to byla expozice ve vídeňském Belvederu a pražské Loretě a v roce 1972 v Liberci), během níž se ukázaly nové souvislosti a byly nalezeny další obrazy.

Národní galerie zvolila pro výstavu malíře, jehož jméno se stalo synonymem pro rokokovou malbu v Čechách, rokokový Palác Kinských, do jehož prostor zapadá nejvhodněji i díky „rokokové “ instalaci.
Výstava zahrnuje především díla ze zdrojů NG, ze soukromých sbírek i jednu zahraniční zápůjčku. Pod titulem „Půvab všedního dne“ představuje v širších souvislostech různé náměty jeho Grundovy žánrové malby, která byla velice oblíbena především u středních vrstev a také mezi umělci a vzdělanci.
Norbert Grund pocházel ze skromnějších poměrů, jeho otec Christian Grund, u něhož se vyučil malířskému řemeslu, byl dvorním malířem a správcem obrazárny Libštejnských z Kolowrat. Po cestách na zkušenou, patrně v Německu a Itálii, se stal v Praze členem malostranského malířského cechu a věnoval se volné tvorbě. Předpokládá se, že většinou nepracoval na objednávku, ale dával svá díla do prodeje. Jeho zisky nebyly zřejmě nijak veliké a legendární podání hovoří dokonce o tom, že jeho děti musely prodávat obrázky u kostela, aby si vydělaly na chleba.

Výstava ve druhém patře u Kinských je umístěna do salónů v traktu přivráceném ke Staroměstskému náměstí a půvab drobných Grundových maleb rozvěšených v „clusterech“ na stylizovaných tapetovaných stěnách je tak podtržen výhledem na předvánoční mumraj a historickou kulisu Staroměstského náměstí.
Výstava je členěna tématicky do několika celků – jsou to např. roční období a život na vesnici, slavnosti a zábavy vesničanů a šlechty, lov a válčení, lidé na okraji společnosti a každé z témat je ještě doplněno patřičnými zvukovými efekty.
Na inspirační zdroje odkazují vystavená díla zahraničních Grundových předchůdců či současníků, která mohl Grund znát ze šlechtických obrazáren nebo grafických listů. Někde je patrný přímý vztah, kdy Grund uchopil určité téma a přenesl ho ve zmenšené formě do svého díla. Pozoruhodností je také jediný Grundův autoportrét.
Popularizaci Grundových maleb napomohly grafické listy Jana Jiřího Balzera, jimž je věnována samostatná sekce.
Pro lepší představu „idylických časů“ je obrazová část rozšířena o památky materiální kultury, které se často objevují na obrazech - vykládaný rokokový nábytek – židle, příborníky, psací stůl, užitné předměty – sklo, porcelán, šperky, dózy, hodinky, hrací desky, také hudební nástroje a tím nejpoutavějším (určitě pro ženy) je róba z hedvábného lampasu s tanečními střevíčky, domácí černé dámské šaty a oděvy rokokových kavalírů.

Tím však není náplň výstavy vyčerpána - jak se již stalo tradicí, je tu také „přidaná hodnota“ – velká rohová místnost, kde na stupních potažených „brokátem“ stejného druhu jako „tapety“ na stěnách salónů, si lze pod dvěma břízami listovat v umělecké literatuře nebo jen tak odpočívat a těšit se pohledem na staroměstský rynek. Hned vedle je prostor pro aktivní odpočinek a sice taneční sál se zrcadly a „mapou tance“ na podlaze, podle níž a s pomocí psaného materiálu si každý může zatančit menuet. Kdo by to sám nezvládl, má možnost zúčastnit se tanečního workshopu, který sp olečně s dalšími dílnami – např. výrobou vějířů - komentovanými prohlídkami a přednáškami je součástí pestrého doprovodného programu. Z dnešní doby do rokokové atmosféry se hlavně menší návštěvníci mohou naráz přenést pomocí houpačky nacházející se v průchodu u vstupu do paláce.
Národní galerie prokázala výstavou probíhající v Paláci Kinských do 18. března 2018 důstojnou poctu Norbertu Grundovi a zároveň přinesla skvělý vánoční dárek a duševní osvěžení nejen milovníkům umění ale i všem, kdo hledají spočinutí v této hektické době.

4.12.2017 21:12:18 HelKo | rubrika - Výstavy

Časopis 50 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Same Same

Články v rubrice - Výstavy

Mikuláš Medek v Roudnici nad Labem

Obraz (Mikuláš Medek)

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem otevřela před 30 lety velkou retrospektivní výstavu Mikuláše Medk ...celý článek


Osmdesáté výročí Rychlých šípů

Rychlé šípy

17. prosince 2018 uplyne přesně osmdesát let od prvního vydání komiksu Rychlé šípy v časopisu Mladý hlasatel. ...celý článek


August Piepenhagen (1791 - 1868)

August Piepenhagen (1791 - 1868)

Liberecká výstava připomíná vynikajícího představitele české romantické krajinomalby 19. století, Augusta Pie ...celý článekČasopis 50 - sekce

DIVADLO

Jánošík Revisited v Mahenově divadle

Jánošík Revisited

Národní divadlo Brno uvádí modernizovanou verzi divadelní hry Janošík s názvem Jánošík Revisited. Jiří Mahen j celý článek

další články...